Om oss

Litt bakgrunnsinfo om vår forening

PPKF er en forkortelse for PrivatPraktiserende Kardiologers forening (forum).  Vi er registrert i Brønnøysund, med org.nr. 892768722.

PPKF ble opprettet for kardiologer som jobber utenfor sykehus for flere år siden, men har ikke hatt en fungerende internett-side før nå (høsten 2016). Internettsiden skal informere om hvem vi er, hvor vi arbeider, og hva slags undersøkelser og utredninger vi tilbyr for pasienter med symptomer på eller risiko for hjertesykdom.

Gruppens medlemmer er spesialister i indremedisin og hjertesykdommer (kardiologer), er godkjent og autorisert som lege i Norge og med bred erfaring fra tidligere arbeid på flere nivåer i norske sykehus, inklusive universitetssykehus. I motsetning til våre kollegaer på sykehusene, arbeider vi som selvstendige hjertespesialister i private praksiser, spredt rundt omkring i landet. Vi utfører stort sett de samme undersøkelser som på sykehuspoliklinikkene, og utreder i utgangspunktet alle typer hjertesykdommer (se egen boks).

De fleste av oss har driftsavtale med et regionalt helseforetak (f.eks. Helse SørØst RHF eller Helse Vest RHF), og kalles «avtale-spesialister». Disse har samme egenandeler som spesialist-poliklinikkene på sykehus. Noen arbeider utenfor det offentlige helsevesenet og har ikke refusjon fra «trygden», f.eks. på Volvat eller Aleris, og har derfor høyere egenandeler hvis de ikke har særavtaler med RHF’ene (kan variere).

På samme måte betyr dette at de fleste praksisene krever henvisning fra fastlege/ primærlege før du kan få time. Ventetiden for time varierer, men vil være betydelig kortere hos de hel-private kardiologene. For oversikt over alle kardiologene, se egen boks.