Hvordan få time hos kardiolog?

Hvordan få time hos kardiolog?
  • Først finner du den kardiologen du ønsker undersøkelse hos, se oversikten «Våre kardiologer». Sjekk ev. «Fritt behandlingsvalg»-lenken på startsiden.
  • De fleste av våre kardiologer har såkalt «avtalepraksis», hvilket betyr at man har avtale med et av de regionale helseforetakene, og driver  på samme måte som en spesialistpoliklinikk på sykehuset. Det betyr at pasienten betaler vanlig egenandel, samt et tillegg for  forbruksmateriell. På samme måte som på en sykehuspoliklinikk, må man ha henvisning fra en annen lege, som regel fra fastlegen.
  • Unntak fra dette er kardiologer som jobber helt privat uten offentlig støtte, f.eks. på Volvat eller Aleris. Her kan du selv bestille time direkte, f.eks. pr. telefon, uten henvisning. Disse legene har ikke refusjon fra «trygden» (Helfo), og må i helhet dekke sine kostnader til drift av praksis og utførelse av prosedyrer fra pasienten selv, ev. via privat helseforsikring. Kostnadene for pasienten er derfor mye høyere enn hos avtalespesialistene. Man får til gjengjeld time mye raskere, vanligvis innen få dager. Selv om man ikke trenger henvisning fra egen lege i forkant, er det en fordel å ta med viktige legeopplysninger / epikriser selv. Kardiologene som jobber helt privat på denne måten, er merket med * i oversikten.