Hjertesykdommer

Hva utredes hos private kardiologer?

Vi utreder og behandler alle typer hjertesykdommer, på samme måte som kardiologiske poliklinikker på sykehus. Eksempler på problemstillinger ved mistanke om eller ved kjent hjertesykdom:

  • Brystsmerter / angina pectoris
  • Tungpust
  • Hjertebank, hjerteflimmer, hjerterytme-forstyrrelser
  • Hjerteinfarkt
  • Hjertesviktimg_7269
  • Hjertemuskel-sykommer, kardiomyopatier
  • Besvimelse
  • Høy risiko for hjertekarsykdommer, høyt kolesterol, familiær opptreden av hjertesykdom