Kontakt PPKF

Vår forening har ikke eget sekretariat, og har ingen særskilt epost-adresse.  Dersom det ønskes kontakt med PPKF utover spørsmål om egen eller andres helse, kan styremedlemmene kontaktes på epost, se egen liste over legenes kontakt-info.

Styret pr. 2021:

Leder: Harald Brunvand

Nestleder/web-redaktør: Arnfinn B. Nanbjør

Kasserer: Frederic Kontny