Arnfinn B. Nanbjør

Arnfinn B. Nanbjør

HjerteHjelp as

Adresse Torggata 83, 3 etg, 2317 Hamar

1 Spriro 2000  (Welch Allyn)
1 24 t BT måler (Welch Allyn)
1 Schiller Cardiovit CS 200 Touch AKG arbeidsstasjon (2014)
1 Schiller Ergosana ergometersykkel (2014)
SEMA 3 workstation (lagring av EKG, AKG)
3 Holter/Event DR200 North East Monitoring + 1 eldre NEM Holter
1 LX software holter analyse
2 Rtest 4 m/ software analyse (Diacor)
Acuson SC 2000 Prime (2015) m/3D probe, Kar-probe (Siemens)
EchoPac work station (lagring av ekkobilder) (GE)
HP Server og arbeidsstasjoner (Dataansvarlig Evry Brumunddal)
EPJ: System X
1 stk håndholdt Doppler
1 stk pulsoximeter
1 stk Littmann elektronisk stetoskop
1 Automatisk defibrillator Zoll AED plus (Andreas Ruud eftf)
2 undersøkelsesbenk Corpus (Andreas Ruud eftf)

Personvern og cookies